Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατική προσομοίωσης

Πώς προσομοιώνονται τα υπόγεια;

Tut_11_ypogeia
Τρισδιάστατη απεικόνιση τμήματος υπογείου με περιμετρικό τοίχωμα που προσομοιώνεται με συνδυαστική χρήση δοκών τύπου «Τοίχωμα υπογείου» και «Πεδιλοδοκός – Τοίχωμα υπογείου»
  • Εισαγωγή των δοκών με είδος = «Τοίχωμα υπογείου» στην στάθμη οροφής υπογείου με τις εξής Παραμέτρους

«Δοκός > Διατομή > Είδος μέλους = Τοίχωμα υπογείου»

«Δοκός > Διατομή > Κατηγορία διατομής = Ορθογωνική» (π.χ πλάτος bw=0.25m, ύψος h=2.00 m)

  • Δέσμευση των οριζοντίων μετατοπίσεων του επιπέδου XZ με εισαγωγή οριζοντίων στηρίξεων στους περιμετρικούς κόμβους οροφής του υπογείου.

«Στήριξη > Τύπος = Οριζόντια στήριξη» ή

από «Πίνακες > Στηρίξεις > 501 : Δυνατότητες μετατόπισης > Τύπος = Οριζόντια στήριξη»

  • Παραγωγή θεμελίωσης οποιουδήποτε τύπου. Κάτω από τα τοιχώματα υπογείου παράγονται δοκοί (μέλη επί ελαστικού εδάφους) με τις εξής Παραμέτρους:

«Δοκός > Διατομή > Είδος μέλους = Πεδιλοδοκός – Τοίχωμα υπογείου»

«Δοκός > Διατομή > Κατηγορία διατομής = Ανεστραμμένη Πλακοδοκός» (π.χ πλάτος bw=0.25m, ύψος h=2.00 m)

  • Αν πρόκειται για υπόγειο μορφής κιβωτίου, ο όροφος (συμπεριλαμβανομένων των δοκών της οροφής του υπογείου και των δοκών της θεμελίωσης) θα πρέπει να απαλλαγεί από τις διατάξεις του EC8 και να διαστασιολογηθεί μόνο βάσει των διατάξεων του EC2.

«Όροφος > Αντισεισμικός > Στοιχεία ορόφου με απαιτήσεις πλαστιμότητας = Όχι»


Παρατήρηση
Ως υπόγεια μορφής κιβωτίου θεωρούνται αυτά, στα οποία:

  • Υπάρχει περιμετρικό τοίχωμα.
  • Η πλάκα οροφής δρα ως άκαμπτο διάφραγμα (απουσία μεγάλων οπών).
  • Προβλέπεται εσχάρα πεδιλοδοκών ή πλάκα κοιτόστρωσης.