Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Πώς υπολογίζεται το βέλος μεταλλικού μέλους;

Βέλος αμφιερίστου Faq_50_eq1
Βέλος προβόλου Faq_50_eq2

Tut_51_velos_metallikou_stoixeiou
Υπολογισμός βέλους σε μεταλλικά στοιχεία, όπου L είναι το μήκος για διαστασιολόγηση στο επίπεδο ελέγχου z ;h y

Tο ελαστικό μήκος LW για τον υπολογισμό του βέλους κάμψης w είναι: LW=βο*L όπου:

βο ⇒ Συντελεστής καθαρού μήκους για υπολογισμό βέλους (καρτέλα «Δομικός χάλυβας»)
L ⇒ Πραγματικό μήκος του μέλους

Tut_51_sint_katharou_mikous
Συντελεστές καθαρού μήκους για υπολογισμό βέλους


Σημείωση

Οι τιμές του πίνακα ισχύουν εφόσον έχει γίνει η ενοποίηση των ανοιγμάτων μέσω της εντολής «Δοκός για διαστασιολόγηση» (Βλ. Ερώτηση 47). Στο Τεύχος («Δοκοί >…>Έλεγχοι βελών κάμψης») εκτυπώνεται πίνακας με τις τιμές των βελών και όλους τους ελέγχους (Βλ. Ερώτηση 51).

Tut_51_pinakas_velwn_teyxos
Έλεγχοι βελών κάμψης όπως προκύπτουν στο Τεύχος Αποτελεσμάτων