Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Συνδυασμοί δράσεων (EC)

Tut_7_draseis_ec
Συνδυασμοί δράσεων στον Πίνακα 816, στο 3DV και στο Τεύχος αποτελεσμάτων

Φορτίσεις – Συνδυασμοί δράσεων

Φ1:

Μόνιμα φορτία + Ίδιο βάρος (G)

Φ2:

Κινητά φορτία (Q)

Φ3:

Κινητά Α΄ (QA)

Φ4:

Κινητά Β΄ (QB)

Φ5:

G + ψ2Q

Φ6:

Άνεμος W(+x)

Φ7:

Χιόνι S

ΣΣ: ±x, ΣΣ: ±z (8):

Τα μέγιστα και τα ελάχιστα αποτελέσματα των Σεισμικών Συνδυασμών και των τεσσάρων φορέων που προκύπτουν από τις μετατοπίσεις των μαζών.

ΣΦ1:

1.35G + 1.50*0.7Q

ΣΦ2:

1.35G + 1.50*0.7QA

ΣΦ3:

1.35G + 1.50*0.7QB

ΣΦ4:

ξ*1.35G + 1.50Q

ΣΦ5:

ξ*1.35G + 1.50QA

ΣΦ6:

ξ*1.35G + 1.50QB

ΣΦ7:

ξ*1.35G + 1.50Q + 1.50*0.6W(+x) + 1.50*0.5S

ΣΦ8:

ξ*1.35G + 1.50W(+x) + 1.50*0.7Q + 1.50*0.5S

ΣΦ9:

ξ*1.35G + 1.50S + 1.50*0.7Q + 1.50*0.6W(+x)

ΣΦ10:

ξ*1.35G + 1.50Q + 1.50*0.5S

ΣΦ11:

ξ*1.35G + 1.50S + 1.50*0.7Q

ΣΦ12:

1.00G + 1.50W(+x)

ΣΦ13:

1.35G + 1.50*0.7Q + 1.50*0.6W(+x) + 1.50*0.5S

ΣΦ14:

1.35G + 1.50*0.7Q + 1.50*0.5S

ΣΦ15:

1.00G + 1.00Q

ΣΦ16:

G + ψ2Q