Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Τί κάνω αν φαίνονται λάθος ορισμένες γραμμο­σκιάσεις, όταν εισάγω DXF του Master στο AutoCAD;

Θα πρέπει να γίνεται μετατροπή των γραμμοσκιάσεων σε γραμμές

Το AutoCAD δε διαθέτει ορισμένους τύπου γραμμοσκιάσεων που υπάρχουν στον Τέκτονα (π.χ. κεραμίδι). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να «σπάσουν» οι γραμμοσκιάσεις του Τέκτονα σε απλές γραμμές, πριν την εξαγωγή του αρχείου ως DXF.

Τα βήματα για τη σωστή μετατροπή των γραμμοσκιάσεων σε γραμμές, έχουν ως εξής:

  • Από τα Tut_60_icon_2 «Διαφανή», και με χρήση των επιλογών «Όλα/Κανένα», ενεργοποιούνται από την καρτέλα «Γραμμικά» μόνο οι «Γραμμοσκιάσεις» και το «Αρχιτεκτονικό διαφανές».
Tut_62_hatch_dxf
Η καρτέλα «Γραμμικά» των Διαφανών
  • Δίνεται η τιμή «Ναι» στην παράμετρο «Επεξεργασία > Αλλαγές > Όλοι οι όροφοι».
  • Από τις εντολές της «Επεξεργασίας» δίνεται η εντολή Tut_62_icon_2 «+ Όλα από διαφανή».
  • Ενεργοποιούνται πάλι όλα τα επιθυμητά διαφανή. Για ευκολία απλά πατήστε το «πλήκτρο» icon_Arxitekt της εργαλειογραμμής «Σχεδιαστικά».
  • Δίνεται η εντολή Tut_62_icon_3 «Σε γραμμές» της «Επεξεργασίας».
  • Στο menu «CAD», δίνεται την εντολή «Φύλαξη ως R14».


Παρατήρηση

Η εντολή Tut_62_icon_4 «Σε γραμμές» της «Γραμμοσκίασης» δεν διασπά γραμμοσκιάσεις τύπου Raster. Αυτές όμως εισάγονται πάντα σωστά στο AutoCAD.