Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς εκτυπώνω σχέδια σε pdf στο Fespa-Tekton;

Η διαδικασία της εκτύπωσης σχεδίων σε pdf είναι ανάλογη με εκείνη της εκτύπωσης σε πραγματικό εκτυπωτή.

  • Από την εργαλειογραμμή «Βασικά» επιλέξτε «Όψη σε χαρτί» για να μεταβείτε στο περιβάλλον του «Χαρτιού» (ppr). Κάντε κλικ στην εντολή «Καθορισμός εκτυπωτή» για να καθορίσετε τον εκτυπωτή που θα χρησιμοποιήσετε (Εικόνα 1).
  • Στο παράθυρο «Print Setup» επιλέξτε ως «εικονικό» εκτυπωτή κάποιο πρόγραμμα που έχετε εγκαταστήσει στον Η/Υ σας και μετατρέπει σε pdf διάφορες μορφές αρχείων, π.χ. το CutePDF Writer που διατείθεται δωρεάν (freeware). Στη συνέχεια καθορίστε τις υπόλοιπες ιδιότητες του χαρτιού που παίζουν ρόλο στην εκτύπωση, όπως πχ το μέγεθος του χαρτιού, τον προσανατολισμό, κλπ (Εικόνα 2).

<b>Εικόνα 1:</b> Στο περιβάλλον του «Χαρτιού» (ppr) κάντε κλικ στην εντολή «Καθορισμός εκτυπωτή»
Εικόνα 1: Στο περιβάλλον του «Χαρτιού» (ppr) κάντε κλικ στην εντολή «Καθορισμός εκτυπωτή»
<b>Εικόνα 2:</b> Επιλογή εικονικού εκτυπωτή CutePDF και καθορισμός μεγέθους χαρτιού
Εικόνα 2: Επιλογή εικονικού εκτυπωτή CutePDF και καθορισμός μεγέθους χαρτιού

  • Αφού καθορίσετε όλα τα παραπάνω, από το περιβάλλον του «Χαρτιού» (ppr) επιλέξτε την εντολή «Σχεδίαση» και στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου κάντε κλικ στο «ΟΚ» (Εικόνα 3).
  • Πατώντας «ΟΚ» ανοίγει αυτόματα το παράθυρο «Save as» που σας προτρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο σαν αρχείο pdf στον Η/Υ σας. Επιλέξτε τη θέση που επιθυμείτε να γίνει η αποθήκευση του παραγόμενου αρχείου, το ονομάζετε, πχ. ως «Meleti_1.pdf» και κάνετε κλικ στο «Save» (Εικόνα 4).

<b>Εικόνα 3:</b> Ενεργοποίηση της εντολής «Σχεδίαση»
Εικόνα 3: Ενεργοποίηση της εντολής «Σχεδίαση»
<b>Εικόνα 4:</b> Αποθήκευση αρχείου ως αρχείο pdf
Εικόνα 4: Αποθήκευση αρχείου ως αρχείο pdf


Προσοχή κατά την εκτύπωση του παραγόμενου pdf σε πραγματικό εκτυπωτή!

  • To αρχείο pdf είναι έτοιμο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.
  • Για να το εκτυπώσετε σε πραγματικό εκτυπωτή το ανοίγετε με τον PDF Αcrobat Reader και επιλέγετε: File> Print. Στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου προσέχετε πάντα να είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα κλιμάκωσης του αρχείου (size=actual size!!, Εικόνα 6).

<b>Εικόνα 5:</b> Το τελικό παραγόμενο αρχείο pdf
Εικόνα 5: Το τελικό παραγόμενο αρχείο pdf
<b>Εικόνα 6:</b> Απενεργοποίηση της δυνατότητας κλιμάκωσης του αρχείου
Εικόνα 6: Απενεργοποίηση της δυνατότητας κλιμάκωσης του αρχείου

Η εκτύπωση σε pdf είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για την ευκολότερη ανταλλαγή ψηφιακών αρχείων όσο και για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξάντλησης μνήμης των πραγματικών εκτυπωτών.

Είναι πιθανόν, επειδή η μνήμη του plotter δεν είναι αρκετή, κατά την εκτύπωση ενός σχεδίου στο οποίο έχουν ενσωματωθεί εικόνες μεγάλων διαστάσεων αυτές να μην εκτυπώνονται. Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό, μπορείτε αρχικά να αποθηκεύσετε το σχέδιό σας σε μορφή *.pdf και στη συνέχεια να το στείλετε στον plotter σας.