Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα φορτίων

Πώς ορίζονται οι οριζόντιες και κατακόρυφες ζώνες ανέμου;

Με την εντολή «Παραγωγή συνδυασμών δράσεων» των «Παραγωγών», για κάθε περίπτωση φόρτισης (W+x, W-x, W+z, W-z) φορτίζονται τα υποστυλώματα και οι δοκοί, για τις οποίες έχει δοθεί «Παραλαβή φορτίων ανέμου = Ναι».

φορτία ανέμου
Σχήμα 1: Η επιφάνεια ανέμου της στέγης απαιτείται να περιγράφεται από περίπου παράλληλες μεταξύ τους δοκούς (είτε από τις τεγίδες είτε από τα πλαίσια).

Ορισμός των επιφανειών ανέμου της στέγης είτε μέσω των τεγίδων είτε μέσω των πλαισίων

<b>Εικόνα 1:</b> Δώστε την παράμετρο «Δοκός > Στατικά > Παραλαβή φορτίων ανέμου (στέγη) = Ναι» μόνο στις τεγίδες. Η παράμετρος για τα γενικά μέλη είναι στο «Όχι».
Εικόνα 1: Δώστε την παράμετρο «Δοκός > Στατικά > Παραλαβή φορτίων ανέμου (στέγη) = Ναι» μόνο στις τεγίδες. Η παράμετρος για τα γενικά μέλη είναι στο «Όχι».
<b>Εικόνα 2:</b> Δώστε την παράμετρο «Δοκός > Στατικά > Παραλαβή φορτίων ανέμου (στέγη) = Ναι» μόνο στα πλαίσια. Η παράμετρος για τις τεγίδες είναι στο «Όχι».
Εικόνα 2: Δώστε την παράμετρο «Δοκός > Στατικά > Παραλαβή φορτίων ανέμου (στέγη) = Ναι» μόνο στα πλαίσια. Η παράμετρος για τις τεγίδες είναι στο «Όχι».

Ορισμός των κατακόρυφων επιφανειών που φορτίζονται με άνεμο

φορτία ανέμου
Εικόνα 3: Δώστε στα υποστυλώματα του εξωτερικού κελύφους της κατασκευής την παράμετρο «Υποστύλωμα > Στατικά > Παραλαβή φορτίων ανέμου = Ναι».

Αποτελέσματα στο Τεύχος

Στο Tεύχος, εάν επιλεγεί «Επίλυση > Αποτελέσματα > Λεπτομέρεια αποτελεσμάτων επίλυσης χωρικού = Εκτεταμένη», είναι δυνατή η επισκόπηση των κατανεμημένων φορτίων ανέμου όλων των μελών ανά φόρτιση.
Το φορτίο ανέμου της κάθε δοκού προκύπτει από το εμβαδόν της κάθε ζώνης ανέμου που εντάσσεται στη ζώνη επιρροής της δοκού αυτής. Οι ζώνες επιρροής των δοκών αυτών προκύπτουν διχοτομώντας τις περιοχές μεταξύ δύο διαδοχικών τέτοιων δοκών.

<b>Εικόνα 4:</b> Κατανεμημένα φορτία ανέμου όλων των μελών ανά φόρτιση στο Τεύχος.
Εικόνα 4: Κατανεμημένα φορτία ανέμου όλων των μελών ανά φόρτιση στο Τεύχος.
<b>Σχήμα 2:</b> Σχήμα με ζώνες ανεμοπίεσης στους κατακόρυφους τοίχους (A, B, C, D, E) και στη στέγη (F, G, H, I).
Σχήμα 2: Σχήμα με ζώνες ανεμοπίεσης στους κατακόρυφους τοίχους (A, B, C, D, E) και στη στέγη (F, G, H, I).