Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials

Πώς εκτυπώνω σχέδια σε pdf στο Fespa-Tekton;

Η διαδικασία εκτύπωσης σχεδίων σε pdf είναι ανάλογη με την εκτύπωση σε πραγματικό εκτυπωτή.

Πώς υπολογίζω σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας με το πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων;

Από «Αρχείο > Επιλογή τύπου σύνδεσης», επιλέγεται ο τύπος σύνδεσης «Σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας» (Εικόνα 1). Επιλέγεται επίσης και το αρχείο…

Πώς υπολογίζω σύνδεση κοιλοδοκού με το πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων;

Από «Αρχείο > Επιλογή τύπου σύνδεσης», επιλέγεται ο τύπος σύνδεσης «σύνδεση κοιλοδοκού» (Εικόνα 1). Επιλέγεται επίσης και το αρχείο…

Απαλλαγή από ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε προσθήκη σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β

… Για την αποφυγή του ελέγχου υπάρχοντος πρέπει να ισχύει η σχέση : …

Απαλλαγή από ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε προσθήκη σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β

… Για την αποφυγή του ελέγχου υπάρχοντος πρέπει να ισχύει η σχέση : …

Πώς υπολογίζεται το βέλος μεταλλικού μέλους;

Tο ελαστικό μήκος LW για τον υπολογισμό του βέλους κάμψης w …

Ποιά τα είδη των μεταλλικών μελών στο Fespa;

γενικό μέλος, ελκυστήρας, τεγίδα, ράβδος δικτυώματος, δοκός σύζευξης, κατακόρυφος διαγώνιος σύνδεσμος, …

Πώς γίνεται η προσομοίωση δεξαμενής και πισίνας;

… για να προσομοιωθεί η τριγωνική κατανομή της φόρτισης, οι στύλοι εισάγονται σε τρία επίπεδα, ώστε να γίνει κλιμάκωση της κατανομής του φορτίου …

Πώς κάνω μαζικές αλλαγές φορτίων;

Με τις εντολές «+ Φορτία» και «- Φορτία» της «Επεξεργασ […]

1-9 από 89