Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Νέο Fespa Video – Ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Νέο Fespa Video – Ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Δείτε αναλυτικά τους τρόπους ενίσχυσης υφιστάμενων μελών στο στατικό πρόγραμμα Fespa, όταν από τη μελέτη σεισμικής αποτίμησης κτιρίου με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ προκύπτει ανεπάρκεια αντοχής.