Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Μεταλλικά
3-7-2018

Τα δικτυώματα και οι συνδέσεις τους στο FespaΜ

Σε αυτό το βίντεο θα βρείτε οδηγίες για να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και τις λειτουργίες της νέας ομάδας συνδέσεων κοιλοδοκών.

Η μεγάλη αντοχή τους σε αξονική δύναμη και η καλή συμπεριφορά τους έναντι λυγισμού αποτελούν δύο από τους σημαντικούς λόγους που έχουν καθιερώσει τις κοιλοδοκούς, έναντι των συμβατικών ανοικτών διατομών, σε δικτυωματικούς φορείς για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων.