Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Μεταλλικά
17-9-2018

Υπολογισμός σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος στο FespaM

Στο πρόγραμμα FespaM δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος.

Γίνεται επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυροδέματος και πλάκας με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο, επιλέγεται ο τύπος του χαλυβδόφυλλου καθώς και η διάμετρος των ήλων που θα τοποθετηθούν.

Υποστηρίζεται αυτόματη επιλογή χαλυβδόφυλλου από τα:

  • Symdeck 50
  • Symdeck 75
  • Symdeck 100
  • Symdeck 150
  • Multideck 60
  • Multideck 80
  • Multideck 146

Μετά την επίλυση προκύπτει ο αριθμός των τοποθετούμενων ήλων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 4.