Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Μεταλλικά
17-9-2018

Υπολογισμός σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος στο FespaM

Στο πρόγραμμα FespaM δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος.

Γίνεται επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυροδέματος και πλάκας με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο, επιλέγεται ο τύπος του χαλυβδόφυλλου καθώς και η διάμετρος των ήλων που θα τοποθετηθούν.

Υποστηρίζεται αυτόματη επιλογή χαλυβδόφυλλου από τα:

  • Symdeck 50
  • Symdeck 75
  • Symdeck 100
  • Symdeck 150
  • Multideck 60
  • Multideck 80
  • Multideck 146

Μετά την επίλυση προκύπτει ο αριθμός των τοποθετούμενων ήλων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 4.