Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fepla Videos

Fepla
19-3-2018

Υπολογισμός πλάκας κοιτόστρωσης & έλεγχος διάτρησης

Σε αυτό το video για τα προγράμματα fepla & drill παρακολουθείστε την αναλυτική πορεία εργασίας για την δημιουργία και την επίλυση του μοντέλου μιας πλάκας κοιτόστρωσης καθώς και τον έλεγχο διάτρησης σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2.

Περιγράφεται η πορεία εργασίας απο την επίλυση του χωρικού πλαισίου στο Fespa και την αυτόματη εισαγωγή των κόμβων της κατώτατης στάθμης & των εντατικών μεγεθών που προέκυψαν στους κόμβους απο όλες τις φορτίσεις (στατικές & σεισμικές) καθώς και τους συνδυασμούς τους στο fepla μέχρι την περιγραφή της πλάκας κοιτόστρωσης, τη δημιουργία του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων και την επίλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τον έλεγχο διάτρησης.