Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Οδηγίες εγκατάστασης προγραμμάτων της LH Λογισμική

Οδηγίες εγκατάστασης ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista) που διαθέτει ο υπολογιστής σας και την έκδοση των προγραμμάτων της LH Λογισμική που έχετε. Ακολουθείστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

Οδηγίες εγκατάστασης για την έκδοση Fespa & Tekton 7.x.x.x

windows10
windows8
windows7
windows_vista

Οδηγίες εγκατάστασης για την έκδοση Fespa & Tekton 5.6.0.14

Windows-8
Windows-7
Windows-Vista

Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις δείτε και τις συχνές ερωτήσεις εγκατάστασης.