Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Προγραμμα κοστολόγησης σεισμοπλήκτων

Προγραμμα κοστολόγησης σεισμοπλήκτων

Πρόγραμμα προμέτρησης και κοστολόγησης των μερών μιας οικοδομής που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό.
Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Τ.Α.Σ. και εκτυπώνει το αντίστοιχο έντυπο προϋπολογισμού, έτοιμο για υποβολή στις υπηρεσίες.
Εκτυπώνει το σκαρίφημα του βλαμμένου στοιχείου, την έκταση της βλάβης, το τιμολόγιο επισκευής, τον τρόπο επισκευής και την δαπάνη.

Κάνει εφαρμογή και των πλέον πρόσφατων τιμολογίων εργασιών, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην Υπουργική απόφαση 6772/Β9β – 19/12/2011
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων – Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων.

Σκοπός του προγράμματος είναι ο υπολογισμός της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους του Νομού Κεφαλληνίας
που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.