Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fepla

Παράδειγμα γενικής κοιτόστρωσης | fepla Βιβλία | LH Λογισμική

Παράδειγμα μελέτης γενικής κοιτόστρωσης εξαώροφου κτιρίου

Στο παρόν παράδειγμα περιγράφεται αναλυτικά η πορεία εργασίας για δημιουργία και επίλυση μιας πλάκας γενικής κοιτόστρωσης με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων fepla. Με το παράδειγμα αυτό ο αναγνώστης:

  • θα εξοικειωθεί με το περιβάλλον εργασίας του fepla
  • ανάγνωση των συντεταγμένων των υποστυλωμάτων της κοιτόστρωσης από το fespa
  • δημιουργία βοηθητικού καννάβου και την προσθήκη επιφανειών
  • τη δημιουργία οπής
  • ανάγνωση των φορτίων των υποστυλωμάτων από το Fespa
  • μετατροπή υποστυλωμάτων σε επιφάνειες
  • την επίλυση και παραγωγή διαγραμμάτων οπλισμών.