Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fepla

bc_fepla_egxeiridio_epalitheusis

fepla – Εγχειρίδιο επαλήθευσης

Στο εγχειρίδιο επαλήθευσης του προγράμματος fepla παρουσιάζονται πρότυπα παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να ελεγχθούν οι ιδιότητες και οι δυνατότητες του πεπερασμένου στοιχείου FESPA-TRIC.ip. Τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του στοιχείου σε πλήθος εφαρμογών.