Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Fespa βιβλία - Ο Υπολογισμός Χωρικών Κατασκευών

Ο Υπολογισμός Χωρικών Κατασκευών

και Τα Μυστικά ενός Προγράμματος

Κεφάλαιο 2 – Δυνατότητες ανάλυσης και διαστασιολόγησης του Fespa.

Το κεφάλαιο αυτό είναι μια γενική περιγραφή των δυνατοτήτων της ανάλυσης και διαστασιολόγησης που διαθέτει το στατικό πρόγραμμα Fespa. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η εξοικείωση του μελετητή με τις βασικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνθεση των διαφόρων διαδικασιών της ανάλυσης και διαστασιολόγησης. H σειρά με την οποία επεξηγούνται οι διαδικασίες αυτές είναι η ίδια που συναντούμε συνήθως στη ανάλυση ενός προσομοιώματος οικοδομικού έργου.

Επεξηγούνται οι παρακάτω έννοιες:

 • Γεωμετρία της κατασκευής, κόμβοι και μέλη
 • Καθολικό και τοπικό σύστημα συντεταγμένων
 • Βαθμοί ελευθερίας
 • Μητρώα ακαμψίας
 • Παραμορφώσεις από τέμνουσες δυνάμεις
 • Μέλος επί ελαστικού εδάφους
 • Δείκτης εδάφους Κs
 • Μέτρο ελαστικότητας E
 • Μέτρο διάτμησης G
 • Συνδεσμολογία
 • Στηρίξεις
 • Θερμοκρασιακές μεταβολές
 • Καταναγκασμοί
 • Ιδιότητες μητρώων ακαμψίας
 • Προβλήματα αστάθειας & προσομοίωσης
 • Παραδοχές κατά την ανάλυση των πλακών
 • Πεδιλοδοκοί