Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Παράδειγμα αποτίμησης & ανασχεδιασμού κτιρίου | FespaR Βιβλία

Παράδειγμα αποτίμησης της Φ. Ι. σεισμόπληκτου κτιρίου

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται η διαδικασία αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού σεισμοπλήκτων κτιρίων με το Fespa.

Παρουσιάζονται δύο μελέτες αποτίμησης και αποκατάστασης του ίδιου σεισμόπληκτου κτιρίου, σύμφωνα με:

  • Το ΦΕΚ 455 (τις απλοποιήσεις και τη μείωση της σεισμικής απαίτησης που εισάγει).
  • Τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη μειωμένο επίπεδο ασφάλειας).