Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας μικτού κτιρίου

  • Περιγραφή των δύο προσομοιωμάτων σε ένα αρχείο και ενιαία αντιμετώπιση των μελών με την ελαστική μέθοδο q.
  • Ορισμός ΣΑΔ σκυροδέματος και τοιχοποιίας
  • Μέσες τιμές αντοχών για τον έλεγχο επάρκειας των μελών από φέρουσα τοιχοποιία Χαρακτηριστικές τιμές αντοχών για τον έλεγχο επάρκειας των μελών από φέρουσα τοιχοποιία (μέθοδος q)
  • Έλεγχος των μελών από φέρουσα τοιχοποιία με την ελαστική μέθοδο q, σύμφωνα με τον EC8-3
  • Έλεγχος των μελών από σκυρόδεμα με ελαστική ανάλυση Χρονοϊστορίας με τη μέθοδο q, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  • Ενίσχυση των πεσσών που εμφανίζουν ανεπάρκεια με μανδύες σκυροδέματος.
  • Καθορισμός πάχους μανδύα, διαμέτρου και το βήματος τοποθέτησης κατακόρυφου και οριζόντιου οπλισμού ενισχυμένης τοιχοποιίας.