Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Πρόγραμμα συνδέσεων μεταλλικών μελών – manual

Το επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος ελέγχου συνδέσεων μελών από δομικό χάλυβα (σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1.8). Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε οδηγίες για να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και τις λειτουργίες του. Επίσης εξετάζονται αναλυτικά όλοι οι διαθέσιμοι τύποι σύνδεσης:

  • Σύνδεση ροπής
  • Σύνδεση θεμελίου
  • Σύνδεση τέμνουσας
  • Σύνδεση διαγωνίου
  • Σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας
  • Σύνδεση κοιλοδοκών