Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Τοίχος αντιστήριξης

Manual - Τοίχος Αντιστήριξης | LH Λογισμική

Τοίχος αντιστήριξης – manual

Εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος υπολογισμού τοίχου αντιστήριξης. Παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων για τον υπολογισμό τοίχου αντιστήριξης τύπου προβόλου ή βαρύτητας υπό στατικές και σεισμικές δράσεις σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Επεξηγούνται τα αποτελέσματα της επίλυσης, τα οποία εμφανίζονται στο τεύχος αποτελεσμάτων. Διαβάστε επίσης πώς μπορείτε να εξάγετε το σχέδιο σας ως αρχείο *.tek ώστε να το επεξεργαστείτε περαιτέρω στο περιβάλλον του Fespa-Tekton.