Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία

Νέος ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017 για Αποτιμήσεις – Προσθήκες χωρίς πυρηνοληψίες

Η LH Λογισμική σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε ο νέος κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η Αναθεώρηση).

Κάντε κλικ στο κουμπί «download» για να κατεβάστε το κείμενο του νέου ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017.

Στην Σ.3.7 επιτρέπει την χρήση ερήμην (μετρήσεων) τιμών των αντοχών των υλικών.

Στο παράρτημα 3.1 δίνονται οι ερήμην αντιπροσωπευτικές τιμές αντοχής των υλικών, σκυροδέματος, χάλυβα οπλισμού και τοιχοπληρώσεων.

Ως σημαντικότερες παρεμβάσεις, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, θα μπορούσαν να επισημανθούν οι προσθήκες των Παραρτημάτων “Ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι για αποτίμηση ή ανασχεδιασμό” στο Κεφ.2, “«Ερήμην» αντιπροσωπευτικές τιμές αντοχής υλικών” στο Κεφ.3 καθώς και η αναθεώρηση των προσομοιωμάτων για το περισφιγμένο σκυρόδεμα στα κεφ.6, 7 και 8.