Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Φορτία ανέμου & χιονιού - Εγχειρίδιο επαλήθευσης | Fespa

Φορτία ανέμου & χιονιού – Εγχειρίδιο επαλήθευσης

Το παρόν είναι ένα εγχειρίδιο τεκμηρίωσης του προγράμματος Fespa όσον αφορά τον υπολογισμό φορτίων χιονιού και ανέμου σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 1-3 και 1-4. Για τις ανάγκες της σύγκρισης επιλέγονται 2 φορείς, ένα μεταλλικό στέγαστρο με δίρριχτη στέγη και ένα πολυόροφο κτίριο από Ο/Σ.

Στο πρώτο παράδειγμα παρουσιάζεται όλη η πορεία υπολογισμού των φορτίων ανέμου στους στύλους και των φορτίων ανέμου και χιονιού στις τεγίδες του φορέα για κάθε διεύθυνση τόσο με το χέρι όσο και με το Fespa. Κατ’ αντιστοιχία, στο δεύτερο παράδειγμα τα αποτελέσματα της κατανομής των ανεμοπιέσεων καθ’ ύψος των στύλων του κτιρίου με το Fespa επαληθεύονται με αναλυτικούς υπολογισμούς.