Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fepla

Layout 1

fepla manual

Το παρόν βιβλίο αποτελεί το επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος fepla, για τον υπολογισμό επίπεδων φορέων με πεπερασμένα στοιχεία. Στις σελίδες του θα βρείτε οδηγιες για την εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και αναλυτική περιγραφή όλων των εντολών και παραμέτρων του.

Επίσης, περιέχονται δύο παραδείγματα με ολόκληρη την πορεία εργασίας που ακολουθείται για την εισαγωγή και επίλυση μίας πλάκας κοιτόστρωσης και μίας μυκητοειδούς πλάκας ανωδομής. Όλα τα βήματα από την δημιουργία της γεωμετρίας, την απόδοση παραμέτρων εώς την επίλυση και την προβολή των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στα δύο αυτά παραδείγματα.