Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Book_cover_FespaM_paradeigma_sindesis_koilodokon

Παράδειγμα υπολογισμού σύνδεσης κοιλοδοκών

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε οδηγίες για να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και τις λειτουργίες της νέας ομάδας συνδέσεων κοιλοδοκών.

Επίσης αναλυτικό παράδειγμα υπολογισμού σύνδεσης κοιλοδοκών με το πρόγραμμα υπολογισμού μεταλλικών συνδέσεων.

Σημείωση:Η δυνατότητα υπολογισμού σύνδεσης κοιλοδοκών είναι διαθέσιμη στην έκδοση 7.2 του στατικού προγράμματος FespaΜ.