Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Παράδειγμα αποτίμησης με ΚΑΝ.ΕΠΕ. | FespaR Βιβλίο

Παράδειγμα αποτίμησης υφιστάμενης κατασκευής

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται ένα βήμα προς βήμα παράδειγμα αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ελέγχου υφιστάμενης αυθαίρετης κατασκευής που πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο 4014 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Το παράδειγμα ξεκινάει από την εισαγωγή του φορέα στο στατικό πρόγραμμα Fespa, την διαχείριση και τροποποίηση των οπλίσμών δοκών και υποστυλωμάτων και φτάνει έως την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Με το Fespa R δίνεται η δυνατότητα αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας κατασκευής με την χρήση της μη γραμμικής στατικής ανάλυσης Pushover σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Η διαδικασία ελέγχου είναι κλειστή και αποδίδει μετά την ολοκλήρωσή της τον σεισμικό συντελεστή επιτελεστικότητας, δηλαδή μας πληροφορέι πρακτικά σε τί σεισμό αντέχει το εξεταζόμενο δόμημα.