Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Παράδειγμα προσθήκης με ΚΑΝ.ΕΠΕ. | Fespa R Βιβλίο

FespaR – Παράδειγμα προσθήκης με ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Στο παρόν παράδειγμα γίνεται προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή και αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής μετά την προσθήκη, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ και τον EC 8-3. Περιγράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία από την επίλυση και την όπλιση του ορόφου της προσθήκης με τους ισχύοντες κανονισμούς εώς την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητα και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.