Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

FespaR - Παράδειγμα υπολογισμού βλήτρων σε υποστύλωμα & τοίχωμα

Παράδειγμα υπολογισμού βλήτρων

Στο παρόν βιβλίο βρείτε ένα παράδειγμα υπολογισμού των βλήτρων που απαιτούνται στη διεπιφάνεια παλαιού και νέου σκυροδέματος ενός ενισχυμένου στοιχείου με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων του προγράμματος FespaR και σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. §6.1.2.