Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

τοχευόμενη μετατόπιση & μέγιστη επιτάχυνση | FespaR

Στοχευόμενη μετατόπιση & μέγιστη σεισμική επιτάχυνση

Στις σελίδες αυτού του βιβλίου διαβάστε πώς υπολογίζεται η στοχευόμενη μετατόπιση & η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση στο FespaR μέσα από θεωρία αλλά και παραδείγματα τεκμηρίωσης.

Αρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της στοχευόμενης μετατόπισης σε κτίριο που έχει εκτελεστεί ανάλυση Pushover. Περιγράφονται αναλυτικά τα θεωρητικά στοιχεία και τα βήματα υπολογισμών τα οποία εκτελούνται αυτόματα στο Fespa R.

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

  • κτίρια χωρίς τοιχοπληρώσεις όπου η καμπύλη αντίστασης διγραμμικοποιείται
  • και κτίρια με ενσωματωμένες τοιχοποληρώσεις όπου η καμπύλη αντίστασης προσεγγίζεται ακριβέστερα με τετραγραμμική καμπύλη.

Παράλληλα, παρουσιάζεται η μέθοδος προσδιορισμού της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης που αντέχει το κτίριο για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας. Τελικά ερμηνεύονται τα αποτελέσματα που εκτυπώνονται στο Τεύχος του προγράμματος.

Τέλος μέσα από δύο αριθμητικά παραδείγματα από επιλεγμένη βιβλιογραφία τεκμηριώνεται η εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας στο FespaR. Εκτελούνται αναλυτικά όλα τα βήματα υπολογισμών με το χέρι τα οποία συγκρίνονται με τα εξαγόμενα αποτελέσματα του Fespa R. Η ταύτιση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του προγράμματος.