Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

FespaT_Parousiasi_cover_220x311

FespaT – Έλεγχος επάρκειας φέρουσας τοιχοποιίας με Pushover

Σε αυτή το βιβλίο διαβάστε πως με το νέο πρόγραμμα FespaT πραγματοποιείται αποδοτικά και με ακρίβεια ο έλεγχος επάρκειας και ο σχεδιασμός ενισχύσεων Φέρουσας Τοιχοποιίας σύμφωνα με τον EC8-3 και το εθνικό προσάρτημα ΚΑΔΕΤ.

Το FespaT λειτουργεί σε ενιαίο περιβάλλον με το FespaR αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο μικτά συστήματα (τοιχοποιία – σκυρόδεμα – χάλυβας), όπου όλος ο φορέας επιλύεται ενιαία και κάθε υλικό ελέγχεται χωριστά με τον κανονισμό του. Η κύρια μέθοδος επίλυσης είναι η ανάλυση Pushover, τόσο επειδή η τοιχοποιία είναι κατ” εξοχήν μη γραμμικό υλικό, όσο και επειδή το επιβάλει ο EC8-3. Γι’ αυτό το σκοπό έχουν υλοποιηθεί προηγμένα υπολογιστικά προσομοιώματα όπως το νέο μέλος τοιχοποιίας με την ειδική μη γραμμική συμπεριφορά και ο μεταβλητός κόμβος ελέγχου/σύγκλισης. Παράλληλα, διαθέσιμη είναι και η ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας με τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m ή καθολικό δείκτη q. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων τεκμηριώνονται τόσο γραφικά όσο και αναλυτικά στο Τεύχος μελέτης, παραθέτοντας το αντίστοιχο τυπολόγιο του ΚΑΔΕΤ και του EC8-3.