Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

1546_fespat_paradeigmata_apotimisis_enisxiseon_ferousas_toixopoiias_bookcover

FespaT – Παραδείγματα αποτίμησης & ενισχύσεων φέρουσας τοιχοποιίας

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε δύο παραδείγματα μελετών στατικής επάρκειας και ενισχύσεων φέρουσας τοιχοποιίας κατά EC8-3 και ΚΑΔΕΤ με το πρόγραμμα FespaT.

Στο πρώτο παράδειγμα παρουσιάζεται η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου, αυθαίρετου μικτού κτιρίου από Φέρουσα Τοιχοποιία και Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Πρόκειται για τριώροφο κτίριο, ορθογωνικής κάτοψης, με περιμετρικούς τοίχους από αργολιθοδομή και εσωτερικό σκελετό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται:

 • Η περιγραφή του προσομοιώματος που περιλαμβάνει την εισαγωγή πεσσών – υπερθύρων – υποστυλωμάτων και δοκών από Ο/Σ.
 • Τα ειδικά μη γραμμικά μέλη για πεσσούς και υπέρθυρα και οι δυνατότητες τους.
 • Η διαδικασία της αυτόματης παραγωγής του υπολογιστικού προσμοιώματος με την παραγωγή των κατακόρυφων άκαμπτων απολήξεων στους πεσσούς.
 • Η επίλυση με Pushover και ελαστική Χρονοϊστορία.
 • Η αυτόματη αναγωγή του ελαστικού φάσματος σε ισοδύναμο ελαστικό φάσμα του «σεισμού εποχής».
 • Οι έλεγχοι επάρκειας των πεσσών και υπερθύρων συνοδευόμενοι από γραφική και αναλυτική τεκμηρίωση σύμφωνα με τον EC8-3 και ΚΑΔΕΤ.

Στο δεύτερο παράδειγμα παρουσιάζεται, αρχικά, η μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας διατηρητέου, διώροφου κτιρίου από Φέρουσα αργολιθοδομή με ξύλινα δάπεδα και ξύλινη στέγη. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο σχεδιασμός ενισχύσεων ώστε το κτίριο να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα επίπεδα ασφαλείας των κανονισμών EC8-3 και ΚΑΔΕΤ.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται:

 • Η περιγραφή της γεωμετρίας των όψεων της τοιχοποιίας μέσω των παραμέτρων των υπερθύρων.
 • Η περιγραφή του προσομοιώματος σε τοίχους με μη κανονική διάταξη ανοιγμάτων καθ’ ύψος.
 • Η επίλυση με ανάλυση Pushover.
 • Ο σχεδιασμός ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς λόγω του χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου.
 • Διπλά βαθιά αρμολογήματα και ομογενοποίηση της μάζας με ενέματα
 • Μετατροπή των εύκαμπτων ξύλινων πατωμάτων σε δύσκαμπτα με διαγώνιες χιαστί μεταλλικές λάμες.
 • Ο έλεγχος και η τεκμηρίωση της επάρκειας του ενισχυμένου φορέα.
 • Εναλλακτικός τρόπος ενίσχυσης με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ)