Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fepla

Manual - Έλεγχος διάτρησης πλακών | LH Λογισμική

Manual του προγράμματος ελέγχου διάτρησης πλακών

Το παρόν βιβλίο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος ελέγχου διάτρησης πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το περιβάλλον εργασίας και όλες οι δυνατότητες του προγράμματος περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.