Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Οι 7 λόγοι υπεροχής της Pushover

Από τη φύση της και σε συμφωνία με το όνομά της, η ελαστική ανάλυση δεν μπορεί να δώσει καμία πληροφορία για την κατανομή των μετελαστικών καταπονήσεων σε μία κατασκευή, ενώ παρέχει μόνο περιορισμένη πληροφόρηση για το μέγεθος (μφ) της όποιας πλαστικής παραμόρφωσης μπορεί να δημιουργηθεί.

Το καλύτερο που μπορεί να ελπίζει κάποιος μέσω μιας ελαστικής ανάλυσης, είναι να επιτύχει τον καθορισμό της αντοχής της κατασκευής σε μία τόσο υψηλή τιμή ώστε να περιοριστούν οι μετελαστικές παραμορφώσεις σε αποδεκτά επίπεδα. Όμως, οι περισσότερες δομικές αστοχίες κατά τη διάρκεια των σεισμών δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της εξάντλησης της ικανότητας των μελών για απόκριση σε παραμορφώσεις πέρα από το όριο διαρροής τους. Η μη γραμμική ανάλυση Pushover προσφέρει τη δυνατότητα του υπολογισμού απ’ ευθείας των μετελαστικών παραμορφώσεων.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα.