Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Τέκτων

tekton_kenak_book_cover_230x321

Tekton KENAK- Manual & παράδειγμα εφαρμογής

Με το πρόγραμμα Τekton – ΚΕΝΑΚ δίνεται η δυνατότητα στο μελετητή να περιγράψει τη θερμομονωτική κατάσταση του κτιρίου του. Τοίχοι, ανοίγματα, επίπεδα, στέγες, κτλ. εφοδιάζονται με κατάλληλες παραμέτρους που
περιγράφουν τη θερμική συμπεριφορά του κάθε στοιχείου. Γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Με την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής λύσης όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι έτοιμα.

Δεν απαιτείται καμία τροφοδότηση ή τροποποίηση δεδομένων μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα Energy Building/Certificate της CivilTech. Αρκεί να γίνει η επίλυση.

*έκδοση 7.0.0.16 ή παλαιότερη