Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Τέκτων

Tekton modules (εικόνα, 3ds, τοπογραφικό, CAD Organizer, KENAK) | LH Λογισμική

Τέκτων modules

Το βιβλίο Tekton modules συμπληρώνει το επίσημο εγχειρίο χειρισμού του σχεδιαστικού προγράμματος Τέκτων. Στις σελίδες του εξηγούνται αναλυτικά οι λειτουργίες των δυνατοτήτων:

  • Εισαγωγή αρχείου εικόνας (*.jpg & *.bmp) στα προγράμματα Fespa και Τέκτων.
  • Εισαγωγή αρχείων τύπου *.3ds στον Τέκτονα.
  • Του ενεργειακού προγράμματος Τέκτων – ΚΕΝΑΚ.
  • Του βελτιωμένου «Τοπογραφικού» εργαλείου του Τέκτονα.
  • Του CAD Organizer, το οποίο επιτρέπει την την επικοινωνία του Τέκτονα με άλλα CAD προγράμματα.

*έκδοση 5.6 ή παλαιότερη