Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Τέκτων

Tekton modules (εικόνα, 3ds, τοπογραφικό, CAD Organizer, KENAK) | LH Λογισμική

Τέκτων modules

Το βιβλίο Tekton modules συμπληρώνει το επίσημο εγχειρίο χειρισμού του σχεδιαστικού προγράμματος Τέκτων. Στις σελίδες του εξηγούνται αναλυτικά οι λειτουργίες των δυνατοτήτων:

  • Εισαγωγή αρχείου εικόνας (*.jpg & *.bmp) στα προγράμματα Fespa και Τέκτων.
  • Εισαγωγή αρχείων τύπου *.3ds στον Τέκτονα.
  • Του ενεργειακού προγράμματος Τέκτων – ΚΕΝΑΚ.
  • Του βελτιωμένου «Τοπογραφικού» εργαλείου του Τέκτονα.
  • Του CAD Organizer, το οποίο επιτρέπει την την επικοινωνία του Τέκτονα μεάλλα CAD προγράμματα.