Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Τέκτων

Κτηματολόγιο_Book_Cover

Tekton Κτηματολόγιο

Παράδειγμα Τοπογραφικού Διαγράμματος για υποβολή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου// ΦΕΚ 2216/ Β’/ 14-6-2018

Αυτόματη δημιουργία και έλεγχος των απαιτούμενων layers

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνεται ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός απλού τοπογραφικού διαγράμματος ώστε αυτό να μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

*έκδοση 7.6 ή νεότερη