Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Webinar fepla – Πλάκες ανωδομής & θεμελίωσης με πεπερασμένα στοιχεία

23 Σεπτεμβρίου 2015 | 17:30

Η LH Λογισμική την Τετάρτη 23/9/2015, 17:30, σας προσκαλεί στην παρουσίαση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων fepla.

Το πρόγραμμα fepla υπολογίζει με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων επίπεδους φορείς σε συνδυασμό με γραμμικά στοιχεία εσχάρας. Βρίσκει εφαρμογή στην διαστασιολόγηση πλακών ανωδομής και κοιτόστρωσης.

Σε αυτό το webinar θα παρουσιαστεί το fepla και οι δυνατότητες του μέσα από ένα παράδειγμα θεμελίωσης με πλάκα γενικής κοιτόστρωσης ενός φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Θα παρακολουθήσετε πώς γίνεται η εισαγωγή φορτίων είτε χειροκίνητα στο fepla είτε αυτόματα από το στατικό πρόγραμμα Fespa καθώς και πως γίνεται η εισαγωγή και επίλυση της πλάκας γενικής κοιτόστρωσης. Τέλος θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων (διαγράμματα βύθισης, διαγράμματα τάσεων εδάφους, απαιτούμενοι οπλισμοί, κλπ) στο περιβάλλον του προγράμματος αλλά και στο τεύχος μελέτης.

button_deite_webinar_lhlogismiki

Πρόγραμμα:

fepla_275x137

Παράδειγμα θεμελίωσης με πλάκα γενικής κοιτόστρωσης ενός φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
(εκτιμώμενη διάρκεια: 60 λεπτά)

  • Επίλυση φορέα στο στατικό πρόγραμμα Fespa
  • Εισαγωγή δεδομένων από το Fespa στο fepla.
  • Εισαγωγή & Επίλυση πλάκας γενικής κοιτόστρωσης στο fepla.
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων
  • Εναλλακτική περίπτωση εισαγωγής φορτίων χειροκίνητα στο fepla.