Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Webinar FespaC & FespaM – Σύμμικτο κτίριο από μέταλλο & σκυρόδεμα

27 Σεπτεμβρίου 2017 | 17:00

Η LH Λογισμική την Τετάρτη 27/9/2017, 17:00, σας προσκαλεί στην παρουσίαση της συνεργασίας των προγραμμάτων FespaC & FespaM.

Το πρόγραμμα Fespa παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών ή σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα. Το FespaΜ μπορεί να λειτουργήσει ως είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα (Stand Alone) είτε σε συνεργασία με το FespaC.

Σε αυτό το webinar θα παρουσιαστούν τα FespaC & FespaM και οι δυνατότητές τους μέσα από ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα στατικής μελέτης διωρόφου σύμμικτου κτιρίου από μέταλλο και σκυρόδεμα. Επιπρόσθετα θα γίνει έλεγχος των συνδέσεων μεταξύ των μελών του κτιρίου με το πρόγραμμα υπολογισμού μεταλλικών συνδέσεων.

Παρακολουθήσετε το μαγνητοσκοπημένο webinar.

Πρόγραμμα:

FespaC-FespaM-logos-275-webinar-20170927

Ολοκληρωμένο παράδειγμα μελέτης διωρόφου σύμμικτου κτιρίου από χάλυβα και σκυρόδεμα με το στατικό πρόγραμμα Fespa.
(εκτιμώμενη διάρκεια: 60 λεπτά)

  • Εισαγωγή γεωμετρίας και βασικών παραμέτρων
  • Ανάλυση και διαστασιολόγηση
  • Αποτελέσματα στο 3dv και το Τεύχος
  • Συνδέσεις (ροπής και τέμνουσας) των μεταλλικών μελών πάνω στα στοιχεία από σκυρόδεμα.