Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Webinar FespaR – Γιατί ο έλεγχος επάρκειας δεν σημαίνει και ενισχύσεις!

17 Ιανουαρίου 2018 | 17:00

ΚΑΝ.ΕΠΕ με γνώση και τεκμηρίωση!

Η LH Λογισμική την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018, 17:00, θα παρουσιάσει τις δυνατότητες του FespaR extended- Αποτίμηση & Ενισχύσεις (ΚΑΝ.ΕΠΕ).

Έλεγχος επάρκειας με ανελαστική ανάλυση Pushover για κτίρια με τις ελάχιστες ενισχύσεις! Με την ανελαστική ανάλυση επιτυγχάνεται ο πληρέστερος έλεγχος της συμπεριφοράς της κατασκευής και εξασφαλίζεται οικονομία χωρίς υποχωρήσεις στην ασφάλεια.

Στην on-line παρουσίαση αυτή θα παρακολουθήσετε παράδειγμα αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ελέγχου υφιστάμενης αυθαίρετης κατασκευής με την χρήση της μη γραμμικής στατικής ανάλυσης Pushover σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Παρακολουθείστε την πορεία μελέτης στατικής επάρκειας από την αυτόματη τροφοδότηση οπλισμών δοκών και υποστυλωμάτων μετά από επίλυση με παλαιούς κανονισμούς, την τροποποίησή τους με τα ειδικά εργαλεία του προγράμματος, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τον καθορισμό του επιπέδου γνώσης και των αντοχών νέου & υφιστάμενου σκυροδέματος & οπλισμών μέχρι την παράγωγή των διαγραμμάτων απαίτησης-ικανότητα (ADRS) και των λόγων ανεπάρκειας μελών λ για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας.

Η διαδικασία ελέγχου είναι κλειστή και αποδίδει μετά την ολοκλήρωσή της τον σεισμικό συντελεστή επιτελεστικότητας, δηλαδή μας πληροφορεί πρακτικά σε τί σεισμό αντέχει το εξεταζόμενο δόμημα.

Παρακολουθήσετε το μαγνητοσκοπημένο webinar.

Πρόγραμμα:

FespaR_extended_Pushover
Παράδειγμα ελέγχου επάρκειας με Pushover – Γιατί υπερτερεί η ανελαστική μέθοδος έναντι της ελαστικής;

(εκτιμώμενη διάρκεια: 60 λεπτά)

 • Εισαγωγή γεωμετρικών δεδομένων
 • Αυτόματη τροφοδότηση οπλισμών μετά από επίλυση με παλαιούς κανονισμούς & τροποποίησή τους
 • Προσδιορισμός της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων (ΣΑΔ) και των μέσων τιμών για τις αντοχές του σκυροδέματος και του χάλυβα.
 • Καθορισμός της στάθμης επιτελεστικότητας για την οποία θα γίνει ο έλεγχος καθώς και της σεισμικής απαίτησης που αντιστοιχεί σε αυτήν.
 • Επιλύσεις – κατασκευή καμπύλης ικανότητας, φάσμα απαίτησης, προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης και υπολογισμός
  συντελεστών επάρκειας κάθε μέλους για κάθε εξεταζόμενη στάθμη επιτελεστικότητας.
 • Αποτίμηση με ανελαστική ανάλυση για λιγότερες ενισχύσεις – Γιατί υπερτερεί η ανελαστική μέθοδος έναντι της ελαστικής;