Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Δείτε τί είναι νέο στο Fespa 15 – Μεταλλικά

Νέες δυνατότητες Fespa Μεταλλικά

Λειτουργεί ως αυτόνομο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Fespa παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών ή σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα. Το Fespa Μεταλλικά μπορεί να λειτουργήσει και ως αυτόνομο πρόγραμμα (Stand Alone) χωρίς να είναι απαραίτητη η αγορά του Fespa Σκυρόδεμα.

Το περιβάλλον εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων από σκυρόδεμα ή χάλυβα είναι ενιαίο, το ίδιο και η διαστασιολόγηση, ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται στο ίδιο τεύχος. Ο μεταλλικός φορέας υπολογίζεται μαζί με την θεμελίωση, η οποία μπορεί να υλοποιείται με πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήριες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας με το πρόγραμμα επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων fepla.

Το Fespa Μεταλλικά μπορεί να λειτουργήσει ως είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα είτε σε συνεργασία με το Fespa Σκυρόδεμα.
Το Fespa Μεταλλικά μπορεί να λειτουργήσει ως είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα είτε σε συνεργασία με το Fespa Σκυρόδεμα.
 Nέα «έξυπνη» και «ενεργή» οντότητα Καννάβου η οποία αποδίδει αυτόματα σε όλες τις οντότητες τη θέση τους (υποστυλώματα, δοκούς,κλπ), στα σχέδια κατόψεων και στα σχέδια τομών.
Nέα «έξυπνη» και «ενεργή» οντότητα Καννάβου η οποία αποδίδει αυτόματα σε όλες τις οντότητες τη θέση τους (υποστυλώματα, δοκούς,κλπ), στα σχέδια κατόψεων και στα σχέδια τομών.

FespaM – Σύμμικτες δοκοί (add-on στο FespaM)

Δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος. Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο.

Υποστηρίζεται αυτόματη επιλογή χαλυβδόφυλλου από τα:

 • Symdeck 50
 • Symdeck 75
 • Symdeck 100
 • Symdeck 150
 • Multideck 60
 • Multideck 80
 • Multideck 146

 Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο
Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο
Σύμμικτη δοκός χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο
Σύμμικτη δοκός χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο

Νέο είδος μέλους – Λεπτότοιχες τεγίδες

 • Για τεγίδες και μηκίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης μορφής C και Ζ. Επιλέγεται διακριτό είδος μέλους και κατάλληλη κατηγορία χάλυβα.
 • Στις διαθέσιμες κατηγορίες μεταλλικών πρότυπων διατομών προστίθενται οι διατομές UPE

Λεπτότοιχες τεγίδες ψυχρής έλασης – Νέο είδος μέλους στο πρόγραμμα Fespa Μεταλλικά.
Λεπτότοιχες τεγίδες ψυχρής έλασης – Νέο είδος μέλους στο πρόγραμμα Fespa Μεταλλικά.
Νέο είδος μέλους (λεπτότοιχη τεγίδα). Νέες κατηγορίες διατομών (C, Z, UPE)
Νέο είδος μέλους (λεπτότοιχη τεγίδα). Νέες κατηγορίες διατομών (C, Z, UPE)

Εισαγωγή δεδομένων για υπολογισμό φορτίων ανέμου και χιονιού στη νέα καρτέλα «Φορτία ανέμου και χιονιού» του «Κτιρίου».
Εισαγωγή δεδομένων για υπολογισμό φορτίων ανέμου και χιονιού στη νέα καρτέλα «Φορτία ανέμου και χιονιού» του «Κτιρίου».
Αυτόματος υπολογισμός φορτίων ανέμου και χιονιού

 • Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής φορτίων ανέμου σε πολλαπλές διευθύνσεις.

Αυτόματη διαίρεση της κατασκευής σε κατακόρυφες και οριζόντιες ζώνες σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1.

Υποστηρίζονται επίπεδες, μονοκλινείς και δικλινείς στέγες.

Υπολογισμός ανεμοπίεσης για κάθε ζώνη βάσει της κλίσης της στέγης και του πλάτους επιρροής κάθε μέλους.

 • Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής φορτίων χιονιού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 για επίπεδες και πολυκλινείς στέγες, με αυτόματο υπολογισμό του πλάτους επιρροής και της κλίσης.

Φορτία ανέμου στους στύλους και ζώνες στέγης σύμφωνα με το συμβολισμό του ΕC1-1-4 για δικλινείς στέγες.
Φορτία ανέμου στους στύλους και ζώνες στέγης σύμφωνα με το συμβολισμό του ΕC1-1-4 για δικλινείς στέγες.
Φορτία χιονιού στη στέγη σύμφωνα με τον ΕC1-1-3.
Φορτία χιονιού στη στέγη σύμφωνα με τον ΕC1-1-3.

Γρήγορη εισαγωγή δικτυώματος στο FespaΜ!

Οι δυνατότητες του «Λοιπού κόμβου» και της «Επεξεργασίας» βελτιώθηκαν ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη εισαγωγή δικτυώματος στο πρόγραμμα υπολογισμού μεταλλικών κατασκευών FespaM!

Το δικτύωμα σχεδιάζεται σε κάτοψη. Με τις νέες παραμέτρους του Λοιπού Κόμβου και τις εντολές της Επεξεργασίας είναι δυνατή η ανάκλισή του στο χώρο.

Σχεδιασμός δικτυώματος σε κάτοψη & ανάκλισή του στο χώρο
Σχεδιασμός δικτυώματος σε κάτοψη & ανάκλισή του στο χώρο
Η νέα καρτέλα «Ανάκλιση» στον «Λοιπό κόμβο»
Η νέα καρτέλα «Ανάκλιση» στον «Λοιπό κόμβο»

Νέα στο πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων μεταλλικών μελών.

 • Νέα σύνδεση διαγώνιου μέλους με δοκό (για συνδέσμους V ή Λ).
 • Χρήση κοιλοδοκών CHS, SHS, RHS στις συνδέσεις διαγωνίου.

Νέα σύνδεση διαγώνιου συνδέσμου με δοκό μέσω κομβοελάσματος (εφαρμογή στην περίπτωση συνδέσμων V ή Λ)

Το διαγώνιο μέλος μπορεί να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες διατομές :

 • Οικογένεια διπλών ταυ (IPE, HEA, HEB, HEM, IPN)
 • Ισοσκελή γωνιακά (Leq)
 • Διατομές UPN, UPE
 • Κοιλοδοκοί (RHS, SHS, CHS)

Χρήση κοιλοδοκών (CHS, SHS, RHS) στις συνδέσεις διαγωνίου.
Χρήση κοιλοδοκών (CHS, SHS, RHS) στις συνδέσεις διαγωνίου.
Νέα σύνδεση διαγώνιου μέλους με δοκό (για συνδέσμους V ή Λ)
Νέα σύνδεση διαγώνιου μέλους με δοκό (για συνδέσμους V ή Λ)

Νέα ομάδα συνδέσεων κοιλοδοκών

Διαθέσιμοι τύποι συνδέσεων κοιλοδοκών στο πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων:

 • κόμβος Κ, με δύο πλευρικά διαγώνια μέλη,
 • κόμβος ΚΤ με τρία διαγώνια μέλη,
 • κόμβος Ν με κεντρικό και ένα πλευρικό διαγώνιο μέλος,
 • κόμβος Τ, με μόνο το κεντρικό διαγώνιο μέλος,
 • κόμβος Υ, με μόνο ένα πλευρικό διαγώνιο μέλος
Διαθέσιμοι τύποι συνδέσεων κοιλοδοκών στο πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων
Διαθέσιμοι τύποι συνδέσεων κοιλοδοκών στο πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων