Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποκτήστε το τώρα! Ενιαίο αρχιτεκτονικό και στατικό πρόγραμμα 3 διαστάσεων

Αντιμετωπίζει σε ενιαίο περιβάλλον την Αρχιτεκτονική και Στατική μελέτη οικοδομικών έργων. Αποτελείται από το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων και το στατικό πρόγραμμα Fespa.

  • Φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας
  • Εξαιρετικές δυνατότητες μοντελοποίησης και ανάλυσης
  • Ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών και στατικών δυνατοτήτων σχεδιασμού.

 Ένα και μόνο πρόγραμμα για τον αρχιτεκτονικό και στατικό σχεδιασμό
Ένα και μόνο πρόγραμμα για τον αρχιτεκτονικό και στατικό σχεδιασμό
Όλα ξεκινούν από ένα σχέδιο και ανήκουν σε ένα αρχείο
Όλα ξεκινούν από ένα σχέδιο και ανήκουν σε ένα αρχείο

Ο μελετητής χρησιμοποιεί ένα και μόνο πρόγραμμα για όλες τις φάσεις της μελέτης και έχοντας στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαλεία, που βρίσκονται σε μία και μόνο οθόνη, δίνει την αρχιτεκτονική του λύση, συμπληρώνει με το στατικό μοντέλο, επιλύει το φορέα και κατασκευάζει όλα τα αναγκαία σχέδια, από το τοπογραφικό μέχρι τις λεπτομέρειες οπλισμών.

Αυτόματη παραγωγή τομών με αρχιτεκτονικά και στατικά στοιχεία
Αυτόματη παραγωγή τομών με αρχιτεκτονικά και στατικά στοιχεία
Ακολουθείται μια πορεία εργασίας, χωρίς ανάγκη για εναλλαγές αρχείων μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων
Ακολουθείται μια πορεία εργασίας, χωρίς ανάγκη για εναλλαγές αρχείων μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων

Ο μελετητής δίνει την αρχιτεκτονική του λύση, συμπληρώνει με το στατικό μοντέλο, επιλύει το φορέα και κατασκευάζει όλα τα αναγκαία σχέδια
Ο μελετητής δίνει την αρχιτεκτονική του λύση, συμπληρώνει με το στατικό μοντέλο, επιλύει το φορέα και κατασκευάζει όλα τα αναγκαία σχέδια
Περνώντας από την πρώτη φάση της μελέτης στην τελευταία, ο μελετητής δεν αλλάζει ούτε πρόγραμμα ούτε οθόνη. Ακολουθείται μια πορεία εργασίας, χωρίς ανάγκη για εναλλαγές αρχείων μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων, που μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο. Όλα ξεκινούν από ένα σχέδιο και ανήκουν σε ένα αρχείο.