Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου Οπλισμένου σκυροδέματος κατα Καν.Επε., προσθήκη ορόφου σύμφωνα με τους νεότερους κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου Οπλισμένου σκυροδέματος κατα Καν.Επε., προσθήκη ορόφου σύμφωνα με τους νεότερους κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του

Δεύτερο βραβείο στο 21ο φοιτητικό συνέδριο, Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2015.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σεισμική αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος του ’54 και τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό του ’59 (παλιό κτίριο-προ ’85) στην περιοχή των Γαργαλιάνων του Ν. Μεσσηνίας (Ζώνη ΙΙ). Η αποτίμηση του κτιρίου έγινε με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς του ΚΑΝ.ΕΠΕ και του Ευρωκώδικα 8, ακολουθώντας τα βήματα της μη γραμμικής στατικής ανελαστικής ανάλυσης (pushover).

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η περίπτωση ανύψωσης ορόφου με σχεδιασμό και διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους ισχύοντες τότε και σήμερα κανονισμούς καθώς και ο έλεγχος επάρκειας του τριώροφου πλέον κτιρίου. Σκοπός της εργασίας είναι να αποδοθεί σε ρεαλιστικό επίπεδο η ικανότητα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενο κτίριο, να ελεγχθεί η επάρκειά του έπειτα από σύγκριση κανονισμών και να προταθούν ενδεχόμενες επεμβάσεις ενίσχυσης. Η εργασία εκπονήθηκε με τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος Fespa 10R.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ.