Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποτίμηση και Ενίσχυση Υφιστάμενου Κτιρίου, με Αλλαγή Κατηγορίας Σπουδαιότητας του, κατα Καν.Επε.

Αποτίμηση και Ενίσχυση Υφιστάμενου Κτιρίου, με Αλλαγή Κατηγορίας Σπουδαιότητας του, κατα Καν.Επε.

Τέταρτο βραβείο (εξ ημισείας με τον φοιτητή Α. Ραγκούση)

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας ενός υφιστάμενου διώροφου κτιρίου με τη μέθοδο της μη γραμμικής ανάλυσης (Μέθοδος Pushover) κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ., το οποίο διαστασιολογήθηκε με τον Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Παράλληλα εφαρμόστηκαν και εξετάστηκαν δύο τεχνικές ενίσχυσης:

  • ενίσχυση με ΙΟΠ (FRP) και
  • δημιουργία μανδυών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.

Για τη διαστασιολόγηση, την αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας και την ενίσχυση του κτιρίου έγινε χρήση του λογισμικού FESPA 10R.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ