Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποτίμηση υπάρχουσας ισόγειας κατοικίας μετα τμήματος υπογείου, για μελλοντική προσθήκη καθ” ύψος

Αποτίμηση υπάρχουσας ισόγειας κατοικίας μετα τμήματος υπογείου, για μελλοντική προσθήκη καθ” ύψος

Δεύτερο βράβειο στο 22ο φοιτητικό συνέδριο, Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2016

Η παρούσα εργασία έχει στόχο την αποτίμηση ενός υπάρχοντος ισογείου μετά τμήματος υπογείου (που στερείται τοιχωμάτων ακαμψίας από σκυρόδεμα) το οποίο έχει κατασκευαστεί με άδεια του 1969 με τους κανόνες της εποχής. Από οπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε η εφαρμογή των σχεδίων, στατικών και αρχιτεκτονικών.

Αρχικά εξετάζεται το υφιστάμενο κτίσμα, ως έχει σήμερα, που είναι ισόγειο μετά τμήματος υπογείου και υπολογίζεται ο αντισεισμικός συντελεστής του χωρίς την προβλεπόμενη προσθήκη καθ’ ύψος με δυο τρόπους:

  • Χωρίς τη συμμετοχή τοιχοποιίας
  • Με τη συμμετοχή τοιχοποιίας

Ύστερα εξετάζεται το κτίσμα μετά την προσθήκη καθ’ ύψος χωρίς να μελετηθεί η ίδια η προσθήκη παρά μόνο η φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος τμήματος υπογείου και ισογείου με δυο τρόπους:

  • Χωρίς τη συμμετοχή τοιχοποιίας
  • Με τη συμμετοχή τοιχοποιίας

και γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Τέλος, μετά την επίλυση των περιπτώσεων αυτών, παρουσιάζονται δύο μορφές ανασχεδιασμού του κτιρίου.

Η πρώτη είναι η ενίσχυση όλων των μελών που αστοχούν, για τα μεν υποστυλώματα και πέδιλα με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους 5 και άνω εκατοστών για τα περιμετρικώς ενισχυόμενα και 20 εκατοστών για τα ευρισκόμενα παρά το δυτικό όριο του κτίσματος.

Ως δεύτερη λύση για τον ανασχεδιασμό προτείνεται αυτή της ενίσχυσης του κτιρίου με τοιχώματα τα οποία θα τοποθετηθούν στην περίμετρο και συμμετρικά, για την αύξηση της δυσκαμψίας και δυστρεψίας του. Κατά τον ανασχεδιασμό με τοιχώματα ακαμψίας επιχειρείται η αναβάθμιση στάθμης επιτελεστικότητας.

Η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας έγινε με τη μέθοδο pushover και χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Fespa – Σκυρόδεμα & FespaR – Αποτίμηση φ.ι., επισκευές & ενισχύσεις.