Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Σύγκριση σεισμικής συμπεριφοράς πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων βάσει των ισχυόντων Κανονισμών

Σύγκριση σεισμικής συμπεριφοράς πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων βάσει των ισχυόντων Κανονισμών

Πρώτο βραβείο στο 21ο φοιτητικό συνέδριο, Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2015.

Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων με πλαισιακό σύστημα από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχεδιασμένων σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, για Μέση και Υψηλή κατηγορία πλαστιμότητας καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση τόσο από οικονομική όσο και από τεχνική άποψη.

Προέκυψε ότι ο σχεδιασμός με ΕC_ ΚΠΥ απαιτεί μεγαλύτερη ποσότητα χάλυβα σε σχέση με τον σχεδιασμό με ΕC_ ΚΠΜ και ΕΑΚ_ΕΚΩΣ . Η σεισμική απόκριση των κατασκευών για σεισμό σχεδιασμού ήταν ικανοποιητική και για τους τρείς κανονισμούς, ενώ στην αποτίμηση με σεισμό μεγαλύτερης έντασης αυτής του σεισμού σχεδιασμού ξεχώρισαν τα κτίρια σχεδιασμένα με τον ΕC_ ΚΠΥ καθώς για μικρές τιμές του σεισμικού συντελεστή q είχαν ικανοποιητική απόκριση σε διπλάσια σεισμική ένταση από αυτή του σχεδιασμού. Τέλος προτείνεται ανά κανονισμό ο συντελεστής q που προσφέρει την καλύτερη σεισμική απόδοση, ανάλογα με το κόστος κατασκευής.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ.