Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά KAN.ΕΠΕ. και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων

Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά KAN.ΕΠΕ. και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων

Δεύτερο βράβειο στο 22ο φοιτητικό συνέδριο, Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2016

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σεισμική αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία κατασκευάστηκε το 1975.Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε με βάση όσα επιβάλλουν ο ΚΑΝ.ΕΠΕ και ο Ευρωκώδικας 8, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της στατικής ανελαστικής ανάλυσης (pushover), με και χωρίς τη συμβολή των τοιχοπληρώσεων.

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν το κτίριο ικανοποιεί τις σεισμικές απαιτήσεις που επιβάλουν οι κανονισμοί και κατά πόσο η παρουσία των τοιχοπληρώσεων ευνοεί ή δυσχεραίνει τη κατάστασή του. Η εργασία εκπονήθηκε με τη βοήθεια του στατικού προγράμματος Fespa και του πρόσθετου FespaR για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κατασκευών, επισκευές & ενισχύσεις.