Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Μελέτη βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου με γραμμή παραγωγής

Μελέτη βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου με γραμμή παραγωγής

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου με γραμμή παραγωγής. Η μελέτη του κτιρίου περιλαμβάνει την στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ενός φέροντα οργανισμού από χάλυβα με τη χρήση υπολογιστικού προγράμματος.

Πρόκειται για μια κατασκευή η οποία προορίζεται για βιομηχανική χρήση και στο εσωτερικό της προβλέπεται η λειτουργία γραμμών παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων, κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων. Η κατασκευή του κτιρίου μελετήθηκε σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 3 & 8 λόγω των αυστηρών απαιτήσεων κανονισμού που προϋποθέτει μια τέτοια κατασκευή.

Το στατικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και λειτουργιάς της κατασκευής ήταν το Fespa. To Fespa είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού για την ανάλυση, διαστασιολόγηση, έλεγχο και σχεδίαση δομημάτων τριών διαστάσεων.