Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατική προσομοίωσης

Βάση κτιρίου – Υπερυψωμένα υπόγεια, Υπολογισμός ηV – Σεισμικές δυνάμεις

Tut_12_vasi_ktiriou_1000
Περιγραφή κτιρίου με δύο υπόγεια
 • Ως βάση κτιρίου ορίζεται η στάθμη στην οποία οι υπόγειοι όροφοι πακτώνονται με κατάλληλα διαφράγματα και περιμετρικά τοιχώματα.
 • Οι μάζες που αντιστοιχούν στις στάθμες κάτω από τη βάση δεν πρέπει να συμμετέχουν στη δυναμική ανάλυση ή στην τριγωνική κατανομή της ισοδύναμης στατικής ανάλυσης, αφού οι αντίστοιχοι κόμβοι θεωρούνται πακτωμένοι.
 • Στο Fespa οι μάζες που συμμετέχουν στην αντισεισμική ανάλυση είναι εκείνες των ορόφων με υψόμετρο οροφής υψηλότερο από αυτό που έχει δηλωθεί ως Υψόμετρο εφαρμογής σεισμικών δυνάμεων («Κτίριο > Αντισεισμικός»).
 • Τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από τη βάση είναι σχεδόν άτονα όσον αφορά το σεισμό, αφού όλη τη σεισμική δράση την αναλαμβάνουν τα τοιχώματα υπογείου, γι αυτό και θεωρηθούνται στοιχεία χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.


Εφαρμογή για το κτίριο του Σχήματος 1

 • «Κτίριο > Γενικά > Όροφος θεμελίωσης = -2».
 • Περιγραφή οροφής του χαμηλότερου άκαμπτου ορόφου στον όροφο -1.
 • Παραγωγή ορόφων και καθορισμός υψόμετρου των ορόφων.
 • «Κτίριο > Αντισεισμικός > Υψόμετρο εφαρμογής σεισμικών δυνάμεων [m] = 3.00».
 • «Κτίριο > Σκυρόδεμα > Υψόμετρο βάσης (υπολογισμός ηv & vd) [m] = 3.00».
 • «Όροφος > Αντισεισμικός > Στοιχεία ορόφου με απαιτήσεις πλαστιμότητας = Όχι (δες Παρατήρηση στην Ερώτηση 9)».