Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα οπλισμών

Γιατί δεν φαίνεται ο οπλισμός σε κάποια ανοίγματα συνεχούς δοκού; Τι όπλιση κάνει εκεί το Fespa;

Συχνά, σε περιπτώσεις συνεχόμενων ανοιγμάτων που συναντώνται σε λοιπό κόμβο (π.χ. όταν υπάρχει έμμεση στήριξη) το πρόγραμμα δεν εμφανίζει το διαμήκη οπλισμό των ανοιγμάτων εκτός του πρώτου. Αυτό γίνεται μόνον όταν αυτά έχουν τον ίδιο οπλισμό, προκειμένου να προκύπτει πιο καθαρός ο ξυλότυπος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το Τεύχος και το ανάπτυγμα της δοκού («Στατικά > Οπλισμοί > Λεπτομέρειες Οπλισμών > Αναπτύγματα Οπλισμών Δοκών»).

Tut_33_oplismos_se_anoigma
Περιγραφή οπλισμού δοκοσειράς στην κάτοψη και ισοδύναμο ανάπτυγμα