Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Ποιές οντότητες ανήκουν στο αρχιτεκτονικό και ποιες στο στατικό διαφανές;

Όλες οι γραμμικές οντότητες του προγράμματος (Γραμμή, Τόξο, Καμπύλη, Γραμμοσκίαση, Κείμενο, Διαστάσεις) μπορούν να ενταχθούν στο ένα ή και στα δύο διαφανή μέσω των παραμέτρων τους. Π.χ., για να εμφανίζονται οι γραμμές στο αρχιτεκτονικό [Α] αλλά όχι στο στατικό διαφανές [Ξ], ορίζεται:

 • «Γραμμή > Εμφάνιση > Αρχιτεκτονικό διαφανές = Ναι»
 • «Γραμμή > Εμφάνιση > Στατικό διαφανές = Όχι»
Tut_59_diafani
Η καρτέλα «Εμφάνιση» της οντότητας «Γραμμή»

Καθορισμός αρχιτεκτονικού / στατικού διαφανούς

Είναι δυνατή η μαζική μεταφορά γραμμικών οντοτήτων από το ένα διαφανές στο άλλο, μέσω των εντολών της «Επεξεργασίας», με χρήση της εντολής Tut_59_icon_1 «Καθορισμός αρχιτεκτονικού / στατικού διαφανούς». Ισχύει μόνο για τις οντότητες που μπορεί να ανήκουν και στο αρχιτεκτονικό και στο στατικό διαφανές, δηλαδή για τα γραμμικά στοιχεία.

Η διαδικασία είναι η εξής:

 • Επιλέγετε τις επιθυμητές οντότητες χρησιμοποιώντας την εντολή «+Περιοχή» Tut_59_icon_2 ή «+Στοιχείο» Tut_59_icon_3 της «Επεξεργασίας».
 • Από το παράθυρο παραμέτρων της «Επεξεργασίας» ([F6]) καθορίζετε αν θέλετε να ανήκουν στο στατικό ή το αρχιτεκτονικό διαφανές:

  «Επεξεργασία > Εμφάνιση > Αρχιτεκτονικό διαφανές = Ναι / Όχι»,

  «Επεξεργασία > Εμφάνιση > Στατικό διαφανές = Ναι / Όχι».

 • Δίνετε την εντολή Tut_59_icon_1«Καθορισμός αρχιτεκτονικού / στατικού διαφανούς» της «Επεξεργασίας».
 • Δίνετε την εντολή Tut_59_icon_4 «Νέα επιλογή» της «Επεξεργασίας» για να ξεμαρκάρετε τις επιλεγμένες οντότητες.


Παρατήρηση

Όταν εισάγετε αρχείο dxf από το AutoCAD, όλες οι (γραμμικές) οντότητες έρχονται αυτόματα στο «Αρχιτεκτονικό» διαφανές.