Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα οπλισμών

Πώς αγκυρώνονται δοκοί που στηρίζονται στην ασθενή διεύθυνση τοιχωμάτων;

Tut_55_agyrosi_toixomatos
Αγκύρωση δοκών πάνω σε τοίχωμα

Υπάρχουν περιπτώσεις που δοκοί, όπως οι Δ3.1 και Δ4.1 του σχήματος, θα πρέπει να αγκυρωθούν πάνω στο τοίχωμα Κ1. Αν το πάχος του τοιχώματος δεν είναι επαρκές για την αγκύρωση των οπλισμών τους (π.χ. b < 0.30μ για Φ14 ή b < 0.35μ για Φ16), δύο είναι οι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος:

  • Με μετατροπή της διατομής της Κ1 από ορθογωνική σε τυχούσα (βλέπε σχήμα). Με αυτόν τον τρόπο δίνεται το αναγκαίο βάθος αγκύρωσης στους οπλισμούς των δοκών. Επίσης θα πρέπει να εισάγονται όλοι οι αναγκαίοι λοιποί κόμβοι στα άκρα των τοιχωμάτων, καθώς και στα σημεία έδρασης των δοκών.
  • Με ελαστικές αρθρώσεις στα άκρα των δοκών. Όταν δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση «υποστυλωμάτων» κάθετων στο κεντρικό τοίχωμα, τότε θα πρέπει να υλοποιείται και να προσομοιώνεται σωστά η δυνατότητα στροφής στη στήριξη των δοκών. Αυτό γίνεται με εισαγωγή ελαστικής άρθρωσης στο άκρο της δοκού που πατάει στο τοίχωμα.